För lärare

Se filmerna och diskutera

tonårshjärnan i skolan

Det är fantastiskt roligt att Grymt Fett använts så mycket i skolorna de senaste åren. Över en miljon elever har sett filmerna och deltagit i diskussioner! För att underlätta diskussionen runt filmerna har vi tagit fram en lärarhandledning med förslag på elevövningar i klassrummet. Den kan förstås också inspirera till dialog och eftertanke i andra sammanhang – som idrottsklubbar, fritidsgårdar, föräldrautbildningar osv.