Har du hjärnkoll?10 snabba frågor

1. Vilken del av hjärnan använder du när du är kreativ?

Tyvärr fel! Rätt svar är:c. Båda hjärnhalvorna

Under många år ansågs höger hjärnhalva dominera när det gäller känslor och kreativitet. Nyare forskning visar att båda hjärnhalvorna behövs och samarbetar – vare sig vi läser, målar, räknar matte eller spelar fotboll.

Tyvärr fel! Rätt svar är:c. Båda hjärnhalvorna

Under många år ansågs höger hjärnhalva dominera när det gäller känslor och kreativitet. Nyare forskning visar att båda hjärnhalvorna behövs och samarbetar – vare sig vi läser, målar, räknar matte eller spelar fotboll.

Snyggt! Rätt svar är:c. Båda hjärnhalvorna

Under många år ansågs höger hjärnhalva dominera när det gäller känslor och kreativitet. Nyare forskning visar att båda hjärnhalvorna behövs och samarbetar – vare sig vi läser, målar, räknar matte eller spelar fotboll.

A. Höger
B. Vänster
C. Båda hjärnhalvorna

2. Om man skulle räkna alla celler i hjärnan, och räkna en per sekund, hur lång tid skulle det då ta att räkna alla?

Snyggt! Rätt svar är:A. 4000 år

Hjärnan består av nästan 100 miljarder celler. Dessutom lika många hjälpceller och axon (nervtrådar).

Tyvärr fel! Rätt svar är:A. 4000 år

Hjärnan består av nästan 100 miljarder celler. Dessutom lika många hjälpceller och axon (nervtrådar).

Tyvärr fel! Rätt svar är:A. 4000 år

Hjärnan består av nästan 100 miljarder celler. Dessutom lika många hjälpceller och axon (nervtrådar).

A. 4000 år
B. 45 år
C. 1 år

3. Hur stor del av hjärnan använder vi?

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. 100%

Det är en långlivad myt att vi bara använder en liten del av vår hjärna. EEG-undersökningar visar att alla delar av hjärnan används och är aktiva. Det är till och med så att de flesta av hjärnans delar jobbar även när vi sover.

Snyggt! Rätt svar är: B. 100%

Det är en långlivad myt att vi bara använder en liten del av vår hjärna. EEG-undersökningar visar att alla delar av hjärnan används och är aktiva. Det är till och med så att de flesta av hjärnans delar jobbar även när vi sover.

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. 100%

Det är en långlivad myt att vi bara använder en liten del av vår hjärna. EEG-undersökningar visar att alla delar av hjärnan används och är aktiva. Det är till och med så att de flesta av hjärnans delar jobbar även när vi sover.

A. 10%
B. 100%
C. 50%

4. Din hjärna är kroppens fetaste organ. Ungefär hur stor del av hjärnan är egentligen fett?

Tyvärr fel! Rätt svar är: C. 60%

Cirka 60% av hjärnan består av fett. Dessutom förstås en massa hjärnceller och nervtrådar. Hjärnans konsistens liknar tofu.

Tyvärr fel! Rätt svar är: C. 60%

Cirka 60% av hjärnan består av fett. Dessutom förstås en massa hjärnceller och nervtrådar. Hjärnans konsistens liknar tofu.

Snyggt! Rätt svar är: C. 60%

Cirka 60% av hjärnan består av fett. Dessutom förstås en massa hjärnceller och nervtrådar. Hjärnans konsistens liknar tofu.

A. 30%
B. 100%
C. 60%

5. Vad händer i hjärnan när du sover?

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. Hjärnan är ungefär lika aktiv som när du är vaken.

Även om kroppen vilar så är hjärnan aktiv när vi sover. Den sköter andning och hjärtfrekvens och den sorterar intryck och minnen som vi fått under dagen. Det är en viktig process för att minnet ska fungera bra.

Snyggt! Rätt svar är: B. Hjärnan är ungefär lika aktiv som när du är vaken.

Även om kroppen vilar så är hjärnan aktiv när vi sover. Den sköter andning och hjärtfrekvens och den sorterar intryck och minnen som vi fått under dagen. Det är en viktig process för att minnet ska fungera bra.

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. Hjärnan är ungefär lika aktiv som när du är vaken.

Även om kroppen vilar så är hjärnan aktiv när vi sover. Den sköter andning och hjärtfrekvens och den sorterar intryck och minnen som vi fått under dagen. Det är en viktig process för att minnet ska fungera bra.

A. Inte mycket, den tar lugnt och sover också.
B. Hjärnan är ungefär lika aktiv som när du är vaken.
C. Hjärnan är i koma

6. Hur många nya hjärnceller bildas hos vuxna varje dag?

Snyggt!Rätt svar är:A. 750

Tidigare trodde man att människor föds med alla hjärnceller på plats men nyare forskning har visat att det bildas cirka 750 nya hjärnceller varje dag hos vuxna personer. För att de nya cellerna ska komma till nytta och inte dö är det viktigt att vara aktiv och lära sig nya saker.

Tyvärr fel!Rätt svar är:A. 750

Tidigare trodde man att människor föds med alla hjärnceller på plats men nyare forskning har visat att det bildas cirka 750 nya hjärnceller varje dag hos vuxna personer. För att de nya cellerna ska komma till nytta och inte dö är det viktigt att vara aktiv och lära sig nya saker.

Tyvärr fel!Rätt svar är:A. 750

Tidigare trodde man att människor föds med alla hjärnceller på plats men nyare forskning har visat att det bildas cirka 750 nya hjärnceller varje dag hos vuxna personer. För att de nya cellerna ska komma till nytta och inte dö är det viktigt att vara aktiv och lära sig nya saker.

A. 750
B. Inga
C. 30

7. Vad händer i hjärnan när vi lär oss nya saker?

Tyvärr fel! Rätt svar är: C.Hjärnan skapar nya kopplingar.

Varje gång du lär dig något skapas nya kopplingar i hjärnan. De kallas synapser. När du övar på något eller diskuterar ett ämne blir dessa kopplingar starkare och du blir bättre och bättre.

Tyvärr fel! Rätt svar är: C. Hjärnan skapar nya kopplingar.

Varje gång du lär dig något skapas nya kopplingar i hjärnan. De kallas synapser. När du övar på något eller diskuterar ett ämne blir dessa kopplingar starkare och du blir bättre och bättre.

Snyggt! Rätt svar är: C.Hjärnan skapar nya kopplingar.

Varje gång du lär dig något skapas nya kopplingar i hjärnan. De kallas synapser. När du övar på något eller diskuterar ett ämne blir dessa kopplingar starkare och du blir bättre och bättre.

A. Hjärnan blir rynkigare.
B. Hjärnan ändrar färg.
C. Hjärnan skapar nya kopplingar.

8. Har intelligens något med storleken på hjärnan att göra?

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. Nej, det har ingen betydelse för intelligensen.

Det är en myt att ju större hjärnan är, desto smartare är vi. Albert Einstein till exempel hade i verkligheten en relativt liten hjärna.

Snyggt! Rätt svar är: B. Nej, det har ingen betydelse för intelligensen.

Det är en myt att ju större hjärnan är, desto smartare är vi. Albert Einstein till exempel hade i verkligheten en relativt liten hjärna.

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. Nej, det har ingen betydelse för intelligensen.

Det är en myt att ju större hjärnan är, desto smartare är vi. Albert Einstein till exempel hade i verkligheten en relativt liten hjärna.

A. Ja, det är klart att man är smartare om hjärnan är stor.
B. Nej, det har ingen betydelse för intelligensen.
C. Ja, en liten hjärna är smartast.

9. Kroppen har en rad olika system. Vilket system är hjärnan en del av?

Snyggt! Rätt svar är: A. Nervsystemet

Hjärnan är en del av nervsystemet. Nervsystemets uppgift är att ta emot och förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens delar kan samarbeta. Nervsystemet styr också våra sinnen och gör att vi kan minnas saker.

Tyvärr fel! Rätt svar är: A. Nervsystemet

Hjärnan är en del av nervsystemet. Nervsystemets uppgift är att ta emot och förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens delar kan samarbeta. Nervsystemet styr också våra sinnen och gör att vi kan minnas saker.

Tyvärr fel! Rätt svar är: A. Nervsystemet

Hjärnan är en del av nervsystemet. Nervsystemets uppgift är att ta emot och förmedla signaler från och till kroppens olika delar. Det gör att kroppens delar kan samarbeta. Nervsystemet styr också våra sinnen och gör att vi kan minnas saker.

A. Nervsystemet
B. Endokrina systemet
C. Cirkulationssystemet

10. Dopamin och adrenalin är exempel på…?

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. Signalsubstanser

Signalsubstanser används för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Utan signalsubstanser skulle vi människor inte fungera. När vi tänker, känner, upplever och minns är signalsubstanser alltid inblandade.

Snyggt! Rätt svar är: B. Signalsubstanser

Signalsubstanser används för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Utan signalsubstanser skulle vi människor inte fungera. När vi tänker, känner, upplever och minns är signalsubstanser alltid inblandade.

Tyvärr fel! Rätt svar är: B. Signalsubstanser

Signalsubstanser används för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Utan signalsubstanser skulle vi människor inte fungera. När vi tänker, känner, upplever och minns är signalsubstanser alltid inblandade.

A. Nervceller
B. Signalsubstanser
C. Delar av hjärnan

Ditt resultat:

Du svarade rätt på 4 av 10 frågor.

Härligt! Du kan redan en hel del om hjärnan. Ännu mer lär du dig när du ser filmerna.