FILMSERIEN GRYMT FETT

SÅ FUNKAR HJÄRNAN

Vad händer i hjärnan under tonåren? Ja, en massa saker förstås. Filmserien Grymt Fett handlar om den intensiva utvecklingen av hjärnan som sker i tonåren. Forskningen presenteras utifrån fem teman och du får veta mer om varför tonåringar är extra trötta, varför humörsvängningar är så vanliga och varför unga är mer riskbenägna än vuxna.

Se filmen

1

Sömnen

1. Sömnen

Hjärnan är minst lika aktiv när vi sover som när vi är vakna. Faktum är att sömn är en förutsättning för att hjärnan ska utvecklas och växa klart. Uttrycket ”det lönar sig att sova på saken” får här sin förklaring och vad händer om man sover för lite? I avsnittet om sömnen lär vi oss hur sömnen påverkar oss och hur viktigt den är för vår utveckling.

2. Vänner

I tonåren kretsar allt runt vännerna. Det är dem som man i huvudsak tar intryck ifrån och vill ha erkännande ifrån, snarare än föräldrarna (som det var i yngre år). Frigörandet från föräldrarna accelererar, relationer sätts på prov och tillhörighet blir viktig. Varför det är så och hur det påverkar tonåringens vardag tas upp i detta avsnitt.

Se filmen

2

Vänner

Se filmen

3

Kickar och belöningar

3. KICKAR OCH BELÖNINGAR

Alla behöver vi bekräftelse och kickar. Annars blir livet grått. Hjärnans belöningssystem handlar i grund och botten om överlevnad. Men ibland belönar hjärnan oss för saker som innebär stora risker. Och unga är mer riskbenägna än vuxna. Varför det är så, och hur belöning och risk hänger ihop, förklaras i detta avsnitt.

4. Känslor

I tonåren styrs ungdomar mer av känslor än av logiskt tänkande. Upplevelserna är starkare under den här perioden. Men vilka konsekvenser får det intensiva känslolivet för tonåringars beteenden? Och hur kommer det sig att många unga upplever sig ha psykisk ohälsa idag? Hjärnans känslocentrum är i fokus i detta avsnitt.

Se filmen

4

Känslor

Se filmen

5

Lärandet

5. Lärandet

Vi lär för livet. Men vi kan också lära hela livet. Hjärnan är dynamisk och föränderlig. Den har förmåga att lära nytt och lära om under en lång, lång tid. Men vad händer egentligen i hjärnan när vi lär oss? Hur lär vi oss? Och vad är minnen? När samhället förändras, så förändras även lärandemiljön. Vilka konsekvenser får det?